GRUNDSKOLAN

 

Pärlan

Musslan

Sjöstjärnan

Korallen

Tärnan
Måsen
Svanen

 

 

 


Hajen

Delfinen

Valen

Klasserna

F-klass ........................

Årskurs 1 ...................

Årskurs 2 ...................

Årskurs 3 ...................

Årskurs 4 ...................
Årskurs 5 ...................
Årskurs 6 ...................

Årskurs 8

Årskurs 7

Årskurs 9

Fritids
F-klass – ÅK 2 ............

F-klass – ÅK 2 ............

ÅK 2 – 4 ......................

Kontakta arbetslagsledare för skola och fritids »

Strandskolans grundskola

Vår grundskola är för elever från förskoleklass till skolår nio. En klass per skolår skapar en trygg och familjär stämning där alla känner alla.

 

Tillsammans verkar vi för barnets lärande och sociala utveckling utifrån Montessori-pedagogikens helhetssyn. Varje barn ska uppleva sitt unika värde, bevara sin nyfikenhet och tillägna sig kunskaper som ger dem trygghet att möta ett samhälle i ständig förändring. Våra tre värdeord:

 

Respekt

Strandskolan ska vara en arbetsplats där alla känner och visar respekt.

 

Engagemang

Strandskolan ska vara en skola där barn, elever, personal och föräldrar visar stort engagemang.

 

Lärande

Strandskolan ska ge bästa förutsättningar för lärande.